22 Th6 2016

PVGAS Tower – Tp. Vũng Tàu

Hạng mục thi công :

Cung cấp kính cường lực

Cung cấp và lắp đặt cửa bản lề sàn

Hình ảnh công trình :

Mặt dựng kính

Mặt dựng kính

Kính phản quang xanh lá 10mm cường lực

Kính phản quang xanh lá 10mm cường lực

Cửa tự động

Cửa tự động

Kính trà  10mm cường lực

Kính trà 10mm cường lực